Biết thêm hêm về Quran
Biết thêm hêm về Quran

Kinh Quran có phải là lời nói của Thượng Đế không?

The Noble Quran is the eternal miracle of Prophet Muhammad (peace be upon him), because all the miracles of the prophets (peace be upon them) ended with their death, except our Prophet (peace be upon him), whose miracle is still preserved. This everlasting miracle is the Book of Allah and His revealed speech that “Không một điều giả dối nào có thể xâm nhập Nó (Qur'an) từ đằng trước hay đằng sau.” [Chương: Fussilat, Câu: 42]

Basically, prophet Muhammad just revealed the verse towards which were sent down to him. Here are some reference,

Prophet Muhammad (Pbuh) was known to be illiterate, he could neither read any previous scriptures nor write the Quran. Allah phán rằng, “Và trước Nó (Qur'an), Ngươi đã không hề đọc một Kinh Sách nào và cũng không viết được một Kinh Sách nào với tay phải của Ngươi” [Chương: Al-‘Ankabūt, Câu: 48]

Some of the verses in which addressed the Prophet (PBUH) mention some of the things that Allah warned against him, and some of verses admonish him: “Và chớ bao giờ nói về một điều gì như sau: “Chắc chắn tôi sẽ làm điều đó ngày mai”.Trừ phi (dè dặt nói:) 'Nếu Allah muốn như thế'. [Chương: 18, Câu: 23-24]

If Quran was authored by human beings, regardless of their knowledge and understanding, it should have contradictions, errors, and deficiencies.

Allah phán rằng, "Tại sao chúng không chịu nghiền ngẫm về Qur’an. Nếu là từ một Đấng nào khác Allah thì chắc chắn chúng sẽ tìm thấy trong đó nhiều mâu thuẫn." [Chương: An-Nisā’, Câu: 82]

Basically in Quran Allah showed us the amazing creatures of him. If Muhammad would wrote Quran by himself then he must glorify himself by telling his story, his family, etc. But instead of that he just narrated what actually Allah told him to do so. And Allah also warned him not to tell anything by his own rather than what Allah actually told.

100 Proof Quran Is The Word Of God - Dr Zakir Naik

Is the Qur'an God's Word? by Dr Zakir Naik | Full Lecture

HOW TO PROVE TO AN ATHEIST THAT THE QUR'AN IS GOD'S WORD? PART - 1 | DR ZAKIR NAIK