Al-Masad
Al-Masad
111 : 1
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

Hai tay của Abu Lahab bị hủy diệt và y bị hủy diệt!
Chú thích

111 : 2
مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

Của cải và tất cả những gì mà y tậu tác sẽ chẳng giúp y được gì.
Chú thích

111 : 3
سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

Y sẽ bị đốt trong Lửa ngùn ngụt cháy!
Chú thích

111 : 4
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

Và vợ của y, người đã từng vác củi khô (cũng sẽ bị như thế).
Chú thích

111 : 5
فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ

Cổ của ả ta sẽ bị thắt bởi một sợi dây thốt nốt.
Chú thích

0:00
0:00