Al-Kāfirūn
Al-Kāfirūn
109 : 1
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

Hãy bảo (chúng): “Này hỡi những kẻ phủ nhận Allah!"
Chú thích

109 : 2
لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

"Ta không tôn thờ những kẻ (thần linh) mà các ngươi tôn thờ."
Chú thích

109 : 3
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

“Các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Đấng (Allah) mà Ta thờ phụng."
Chú thích

109 : 4
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ

“Và Ta sẽ không là một tín đồ của kẻ mà các ngươi đang tôn thờ."
Chú thích

109 : 5
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

“Và các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Đấng mà Ta đang thờ phụng.'
Chú thích

109 : 6
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“Các ngươi có tôn giáo của các ngươi và Ta có tôn giáo của Ta.”
Chú thích

0:00
0:00