Al-Ikhlās
Al-Ikhlās
112 : 1
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Hãy nói: “Ngài, Allah, là Một (Duy nhất).
Chú thích

112 : 2
اللَّهُ الصَّمَدُ

“Allah là Đấng Tự Hữu, Độc Lập mà tất cả phải nhờ vả.
Chú thích

112 : 3
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

“Ngài không sinh (đẻ) ai, cũng không do ai sinh ra.
Chú thích

112 : 4
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

“Và không một ai (cái gì) có thể so sánh với Ngài đặng.”
Chú thích

0:00
0:00