Al-Qāri‘ah
Al-Qāri‘ah
101 : 1
الْقَارِعَةُ

Al-Qari'ah.
Chú thích

101 : 2
مَا الْقَارِعَةُ

Al-Qari'ah là gì?
Chú thích

101 : 3
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ

Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết Al-Qari'ah là gì?
Chú thích

101 : 4
يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ

Đó là Ngày mà nhân loại sẽ như bươm bướm bay tán loạn;
Chú thích

101 : 5
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ

Và những quả núi sẽ (bắn tung) như cụm lông cừu được chải ra;
Chú thích

101 : 6
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ

Bởi thế, đối với ai mà bàn cân (chứa việc thiện tốt và ngoan đạo) nặng,
Chú thích

101 : 7
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ

Thì sẽ hưởng một đời sống hài lòng và thỏa nguyện.
Chú thích

101 : 8
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ

Và đối với ai mà bàn cân (chứa việc thiện tốt và ngoan đạo) nhẹ,
Chú thích

101 : 9
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ

Thì nhà ở của y sẽ là Hawiyah.
Chú thích

101 : 10
وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ

Và điều gì cho Ngươi biết Hawiyah là gì?
Chú thích

101 : 11
نَارٌ حَامِيَةٌ

(Đó là) Lửa ngọn cháy dữ dội!
Chú thích

0:00
0:00