An-Nās
An-Nās
114 : 1
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

Hãy nói: "Bề tôi cầu xin Thượng Đế của nhân loại,"
Chú thích

114 : 2
مَلِكِ النَّاسِ

“Đức Vua của nhân loại,"
Chú thích

114 : 3
إِلَٰهِ النَّاسِ

“Đấng Thượng Đế của nhân loại,"
Chú thích

114 : 4
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

“(Che chở) tránh khỏi sự hãm hại của kẻ thì thào (lời xúi giục, bùa phép) rồi lẫn mất,"
Chú thích

114 : 5
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

“Kẻ đã thì thào (những điều tác hại) vào lòng người,"
Chú thích

114 : 6
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

“Từ loài Jinn và loài người.”
Chú thích

0:00
0:00