Al-Kawthar
Al-Kawthar
108 : 1
إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

Quả thật, TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) Al-Kauthar (một con sông nơi thiên đàng).
Chú thích

108 : 2
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Bởi thế, hãy dâng lễ nguyện Salah và tế lễ (dâng lên Allah).
Chú thích

108 : 3
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

Quả thật, kẻ xúc phạm Ngươi mới thực sự bị cắt đứt (mọi hy vọng).
Chú thích

0:00
0:00